Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Dotacje na miejsca pracy

Informacje o naborze Termin składania wniosków Wnioski można składać w terminie od 29 lutego 2016 roku do 11 marca 2016 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu Maj 2016 roku. Miejsce składania wniosków Wnioski można składać osobiście w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. (58) […]

Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

Dotacje na przedszkole

Informacje o naborze Termin składania wniosków Wnioski można składać w terminie od 8 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu Do 31 sierpnia 2016 roku. Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33) Sposób składania wniosków […]

Pomorskie RPO – czy jest się czym martwić?

Dotacje Unijne Gdansk

Mamy już nowy, 2015 rok, a nadal Komisja Europejska nie zaakceptowała części z Programów Operacyjnych, nawet na poziomie krajowym. Udało się jednak uzyskać akceptację dla niemal wszystkich programów, to jest dla Programu Polska Wschodnia, , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, czy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Nadal negocjowany jest absolutnie kluczowy […]

Negocjacje odnośnie RPO na lata 2014-2020

Dotacje Pomorskie RPO 2014-2020

Wynegocjowanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską sprawi, że na Pomorzu dostępne będą znaczące środki finansowe na uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych, społecznych oraz inwestycji w przedsiębiorstwach. W celu sprawnego finansowania inwestycji w latach 2014-2020 podjęto działania aby móc sfinansować również przygotowanie dokumentacji konkursowej dla wnioskodawców.  W związku z tym aby […]

Priorytety Inwestycyjne w latach 2014-2020

 W latach 2014-2020 RPO województwa pomorskiego otrzyma do dyspozycji 1 864 811 698 zł. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne. 2) Wzrost prywatnych wydatków B+R, głównie w zakresie specjalizacji gospodarczych regionu. 3) Zwiększenie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw. 4) Poprawa efektywności i jakości działania IOB. 5) Wzrost inwestycji (w tym zagranicznych) w obszarach aktywności […]